kvalitetochmiljo.jpg

Kvalitet och miljö

För oss innebär arbete med kvalitet och miljöfrågor om hur vi övergripande bedriver vår verksamhet. Inom ramen för företagets utveckling arbetar vi aktivt med olika sociala insatser, skapar en ökad miljömedvetenhet och säkerställer att våra leverantörer arbetar efter de etiska principer som Würth har satt upp i sin ”Code of Conduct”.

Både Würth Svenska AB och Adolf Würth GmbH & Co.KG är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. De produkter vi köper från våra koncernleverantörer är samtliga kvalitets- och miljögodkända av kvalitetsavdelningen i Tyskland. Bedömningsorganisationer såsom Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen, har vi sen många år ett väl fungerade samarbete tillsammans med och vi hjälper också våra kunder att på olika sätt uppfylla arbetsmiljöregler kring hanteringen av kemiska produkter.

Würth Svenska AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, sedan januari 1997.