Toggle navigation Meny - Hitta rätt skyddsglasögon

Hitta rätt skyddsglasögon

 

Skydda dina ögon från risker

Glöm inte att skydda dina ögon. När du utför arbetsmoment där du utsätter ögonen för risk är det viktigt att du har ett par skyddsglasögon av högsta kvalitet. Vi har ett brett utbud av skyddsglasögon som skyddar dina ögon. 95% av våra sinnesintryck kommer från ögonen, därför är det viktigt att skydda dem mot de risker som de kan utsättas för. För att veta exakt vilket typ av skydd man behöver så utgår man från vilken typ av risk man utsätter sig för. Man brukar dela upp riskerna i olika områden:
  1. Mekaniska risker från flisor och spån av olika slag.
  2. Kemiska risker som frätskador som kommer från syror och baser osv.
  3. Optiska risker som kommer från UV-strålning
  4. INFRA-strålning eller starkt ljus.

 

Välj glasögon efter arbetssituation

Hur din arbetssituation ser ut påverkar såklart valet av skyddsglasögon, jobbar du bara kortare perioder eller med mindre riskfyllda moment så passar ett par enklare skyddsglasögon bäst
 
Tips - Askella
Askella är testade för att filtrera uv-strålning och står emot mekaniska risker med medelhög hastighet, men tänk på att de inte sluter helt tätt mot ansiktet. Så om du arbetar i en väldigt dammig miljö eller du löper stor risk att få partiklar eller kemikalier i ögonen ska du välja en annan typ av ögonskydd.

Tips - Wega
Wega är ett exempel på ett par skyddsglasögon som sluter tätt mot ansiktet och skyddar bättre. Den typen av ögonskydd finns både med skalmar och med huvudband. Har du ett arbete där du utsetts för stora risker för att spån och fliser far runt i luften ska du istället använda ett skyddsvisir. Skyddsvisiren kan se ut på lite olika sätt. Men de är de enda ögonskydden som uppnår högst klassen för att skydda mot mekaniska risker. du hanterar ämnen som kan tränga igenom handskarna är det viktigt att byta dem ofta. 

Våra bästa tips


EN-standarder

Det finns ett antal olika en-standarder på olika skyddsglasögon, tex EN 166 som berör de allmänna kraven. EN 170 för uv-strålning, EN171 filter mot IR-strålning och EN172 som avser solskydd för industriellt bruk.

För att underlätta så har alla skyddsglasögon en märkning som det är viktigt att kolla på så att du får rätt skydd för just ditt arbetsmoment. Märkningen finns på både linsen och på skalmarna.
  • 2 står för UV-skydd
  • W är tillverkarens kod
  • 1 är den optiska klassen
  • F är klassningen på det mekaniska motståndet.
  • K betyder att linsen är repskyddsbehandlad
  • T betyder att den är behandlad med imskyddsmedel.