Fallskyddets ABC

Ett enkelt sätt att komma ihåg delarna i ett personligt fallskyddssystem är att tänka ABC (Anchorage, Body, Connecting device). Ditt personliga fallskyddssystem är inte komplett om någon av dessa delar saknas. Det finns flera typer av produkter så det är viktigt att försäkra sig om att alla komponenterna är kompatibla.

A. Förankringspunkt (Anchorage)

Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 12 kN 

belastning. Befintliga förankringspunkter kan finnas i t.ex. balkar, byggnadsställningar eller annan fast punkt. Dessa förankringspunkter kan behöva kompletteras med en mobil förankringspunkt.

 

 • Fasta förankringspunkter
  Fasta förankringspunkter används för montering i t ex betong, stål och trä och ska alltid vara märkta med EN 795. Exempel på dessa är D-Bolt, Minifix och Woodfix. 
 • Mobila förankringspunkter
  Mobila förankringspunkter används för montering i t.ex. dörröppningar, på eller runt balkar men även direkt i betong eller stål. De ska alltid vara märkta med EN 795. Exempel på dessa är förankringsstång, sling och Mobilfix.
 • Fasta system
  Fasta system är permanent installerade produkter och ett vanligt exempel på det är horisontellt vajersystem.

 

B. Helsele (Body harness)

Selens funktion är att vid fall fånga upp kroppen på ett säkert sätt. Det finns olika typer av selar. Helsele ska användas för alla fallskyddssituationer.

 

 • EN 361 
  Helsele med inkopplingsöglor i rygg och bröst.
 • EN 358
  Helsele med stödbälte med inkopplingsöglor för stödlinor/positioneringslinor.
 • EN 813
  Helsele med inkopplingsögla för sittande arbete.

 

C. Kopplingslina (Connecting device)

Kopplingslinan är kopplingen mellan dig och din förankringspunkt och används mellan helselen och förankringspunkten. Falldämparens uppgift är att se till så att kroppen inte utsätts för mer kraft än 6 kN. 

 

 • Falldämparlina
  Elastisk lina med falldämpare. Max 2 meter.
 • Fallskyddsblock
  Med självindragande lina och integrerad falldämpare. 
 • Fallskyddslina 
  Lina med manuellt eller automatiskt replås och falldämpare.
 • Stödlina/positioneringslina
  Styrt glidlås på lina. Får endast användas som fallhindrande och är inte avsett att stoppa eller bromsa ett fall. (I situationer där användaren utsätts för fallrisk måste stödlinan användas tillsammans med en falldämpande kopplingslina).

Användarens dagliga kontroll av sitt ABC-system

För att förebygga olyckor skall en kontroll av förankringspunkten, helselen och kopplingslinan göras före varje användning.

 • Kontrollera märkning
 • Är åldern på produkten OK? 
 • Är den besiktigad det senaste året? 
 • Kontrollera banden
 • Är de hela och rena? Var extra uppmärksam på kantskador i banden.
 • Kontrollera spännen
 • Fungerar de korrekt?
 • Kontrollera infästningspunkterna
 • Är de hela? Har de några förslitningsskador?
 • Kontrollera övriga metalldelar
 • Finns någon förslitning, korrosion eller deformation?

 

Så tar du hand om din fallskyddsutrustning

Grundläggande skötsel är att torka av selen efter användning och se till att den är ren. Är utrustningen smutsig, tvätta med ljummet vatten och mild tvål och låt utrustningen torka av sig själv. Kontinuerlig skötsel gör att utrustningen håller längre. Vid normal användning har en fallskyddsutrustning en medellivslängd på fem år. Efter tio år ska utrustningen kasseras av säkerhetsskäl.