Würth Svenska AB internrekryterar - ny divisionschef för Metall-divisionen blir Åsa Sterling

Åsa Sterling är sedan årsskiftet ny divisionschef för Würths Metall-division. Åsa började sin resa på Würth som regionchef och har därefter ansvarat för att starta upp den nya divisionen Tunga fordon. Steget till att bli ny divisionschef för Metall var därför inte så stort. 

13 april 2021
Dela:

Metall-divisionen på Würth har funnit sedan länge och man vänder sig till underhållsverkstäder inom den tillverkande industrin, metallkonstruktion och ambulerande tekniker inom hiss, lås och larm m.fl. När Åsa Sterling går in som divisionschef för Metall är det till en division under stark tillväxt.

 

- Divisionen har väldigt stor potential och vi ser en stark tillväxt närmaste tiden. Vi har en kompetent säljorganisation bestående av säljare (både inne och fältsälj) specialister, Reginal Account Managers, Key Account Managers och Regionchefer, berättar Åsa Sterling. Hela divisionen har mognat mycket det senaste året sett till erbjudandet till våra kunder. Vi är laddade nu för att gå in och ordentligt och visa våra kunder vad Würth står för och vad vi kan bidra med som affärspartner, berättar Åsa.

 

En av de stora målgrupperna för divisionerna hittar vi inom den tillverkande industrin, närmare bestämt underhållsverkstäderna. 

- För en underhållsverkstad kan vi bli en heltäckande affärspartner. Vi kan gå in och supporta, både med ett brett produktsortiment, men även hjälpa till med kemikaliehantering, TCO-kontroll m.m. Här finns en stor möjlighet för våra kunder att få ut maximal effekt genom att bli affärspartner med Würth fortsätter Åsa.

 

En annan målgrupp för divisionen är de ambulerande tekniker som jobbar bland annat inom hiss. Kunder som ofta besöker Würths butiker och som gärna handlar digitalt via e-handeln eller via Würth App.

Grunden i Würths erbjudande handlar om att hjälpa kunderna att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda. 

 

- Vi är stolta över det helhetskoncept med service på plats som vi kan erbjuda våra kunder. Genom vårt servicekoncept ORSY, hjälp med kemikaliehantering och digitala B2B-lösningar kan vi hjälpa kunderna att spara tid och få mer tid över att lägga på sin egen kärnverksamhet. Detta tillsammans med utbildningar, specialister och ett brett produktsortiment gör att vi blir en heltäckande affärspartner fortsätter Åsa Sterling.


Viktigaste satsningarna framöver 

Nyligen lanserades Würth ORSYmat, en varuautomat med helautomatisk beställningsfunktionalitet som leder till minskad förbrukning och ökad kontroll. Något som kunderna inom divisionen efterfrågat. Förutom detta ser Åsa flera viktiga utvecklingsområden närmaste framtiden. 

- Även om vi idag har en bred och bra grund så kommer det hela tiden nya önskemål om både produkter, service och kunskap. Det kan t.ex. röra delar inom kemi eller svets. Här arbetar vi med att hitta strategiska partners så att vi blir ännu mer heltäckande.

- Behovet av att kunna handla digitalt ser vi också hos kunderna. Här handlar det ofta om systemintegrationer och utveckling av digitala lösningar som våra kunder efterfrågar, fortsätter Åsa. 

I Sverige är Würth kanske främst kända inom fordonsbranschen. Målet är att bli en lika självklar partner även hos kundsegmenten inom Metall-divisionen. 

- Här handlar det mycket om att få både våra befintliga och nya kunder att förstå vårt helhetserbjudande. En utmaning är förstås att detta är en sån bred division, med unika kunder med olika behov. Här får vi arbeta med att paketera vårt erbjudande så att kunderna upptäcker att Würth är en spelare att lita på både när det gäller service, produktsortiment och kompetens, berättar Åsa.

- Jag ser verkligen fram emot att få utveckla metall-divisionen som en självklar affärspartner till våra kunder. Självklart längtar jag också efter att få komma ut på marknaden när situationen tillåter och ännu mer sätta mig in i behoven hos våra kunder. Under tiden får jag ta hjälp av vår fantastiska säljorganisation som har koll på marknaden. Utvecklingsresan har precis börjat och nu kommer vi på ett långsiktigt och strategiskt sätt att fortsätta arbeta mot våra högt uppsatta mål, avslutar Åsa.