Utbildning_elearning_fallskydd.jpg

E-learning Fallskydd grundläggande

Fallskydd handlar om att rädda liv. Arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla utrustning och utbildning för arbeten på höga höjder (över 2 meter).

Vårt råd är: Investera i ett komplett fallskydd. En bra fallskyddsutrustning kostar inte mer än ett par tusenlappar. Se till att dina medarbetare får det skydd och den utbildning de måste ha när de jobbar på höga höjder. Sköt utrustningen noggrant och anlita certifierade besiktningsmän för den årliga och lagstadgade kontrollen av utrustningen.

Genom denna utbildning skaffar du dig den kompetens och förståelse du behöver för användande och tillämpning av fallskyddsutrustning inom er verksamhet.

 

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om vilka lagar och EU-direktiv som tillämpas på arbetsplatser, hur man väljer rätt utrustning för arbetet samt hur man ska använda sin fallskyddsutrustning.

 

Innehåll

En säkerhetsutbildning utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling och EU-direktiv. I utbildningen går vi igenom; 

- Typer av fallskydd
- Lagar och regler
- Riskbedömning, arbetsmiljöplan och räddningsplan
- Utrustning och hantering
- Skötsel och besiktning

 

Fakturering sker efter registrering till det företag som angetts.

Målgrupp
Alla som använder personlig fallskyddsutrustning. Vi rekommenderar att utbildningen förnyas efter 2 år.

 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

 

Pris

1 395 kr

 

Leveransmetod

E-learning

 

Tidsåtgång

Ca. 90 minuter.

Registrering

Registrering ger dig ett personligt inlogg till denna utbildning. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar och kan under dessa dagar starta kursen så många gånger du vill. Tänk på att varje registrering kräver en personlig mailadress. Du kan inte registrera flera personer med samma e-mail. 

 

Om du själv ska gå kursen kan du klicka på Registrera nedan. Om du vill registrera flera personer på en gång kan du ladda ner och fylla i filen nedan och skicka till utbildningar@wuerth.se så ordnar vi konton till er.