D0D569C6-32BD-4E45-85FB-C2D413AFF17B.jpeg

Om Würth

Vi på Würth väljer att lägga fokus på enkelhet, ansvar och företagskultur. För oss är företagskulturen en av grundpelarna för vår verksamhet och framgång. Vi strävar efter en kultur präglad av öppenhet, respekt och samarbete, där ett av våra viktigaste ord är Tack!

Vi arbetar för att enkelhet ska genomsyra inte bara våra arbetsprocesser utan också vår kommunikation och interaktion med varandra och våra kunder. Vi vill att det ska vara lätt att arbeta tillsammans och att kommunicera tydligt och transparent. Genom enkelhet skapar vi en miljö där idéer kan flöda fritt och innovation kan trivas.

 

Ansvarstagandet är en viktig del av vår kultur. Vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att vara hållbara, rättvisa och etiska i allt vi gör. Vi ser till att våra affärsbeslut tar hänsyn till människan, miljö och samhälle. Vi tror att genom att vara ett ansvarsfullt företag kan vi bygga förtroende hos våra kunder och stärka vår långsiktiga hållbarhet.

 

Vi ser värdet av att arbeta som ett team och att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Vi uppmuntrar en miljö där alla känner sig sedda och hörsammade, och där oliktänkande och mångfald välkomnas. Vi tror att genom att främja en inkluderande och respektfull kultur kan vi skapa en dynamisk och inspirerande arbetsplats.

 

Vår kultur genomsyrar alla delar av företaget, från ledningen till varje enskild medarbetare. Vi värdesätter öppenhet och dialog och strävar efter att skapa en positiv och energifylld arbetsmiljö. Vi uppmuntrar våra medarbetare att växa och utvecklas både professionellt och personligt. Vi erbjuder många olika karriärvägar för våra medarbetare och har genomtänkta utbildningsprogram som främjar kompetensutveckling på individnivå.

 

Genom enkelhet, ansvar och en stark företagskultur strävar vi efter att skapa en arbetsplats där människor trivs och presterar sitt bästa. Välkommen till ett företag där enkelhet, ansvar och kultur går hand i hand och bidrar till vår gemensamma framgång.

 

Välkommen till Würth