Utbildning_elearning_ite.jpg

E-learning ITE - Instruerad Tekniker Elfordon

Hösten 2021 kom en ny branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon. Denna branschstandard har tagits fram av Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) och baseras på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen. 

Denna utbildning är utformad utifrån branschstandarden och vänder sig till dig som ska utföra arbeten som enligt branschstandard kallas allmän hantering runt elfordon. Hit räknas bland annat däckbyte, byte av glasruta, strålkastare, AC-service, byte av luftfilter och oljebyte.

 

Mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i verkstäder som hanterar elfordon. Målet är att deltagaren efter genomförd utbildningen ska känna till de risker som finns i hanteringen med elfordon och bidra till en säker arbetsplats. Vi rekommenderar att du går utbildningen igen om två år eller när en större lagändring/uppdatering av branschstandard har skett.

 

Innehåll

- Kort om elfordon

- Lagar och regler

- Grundläggande el

- Risker och hur de ska undvikas

- Sammanfattning och test​


Efter genomförd utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis skickat till din mailadress. Utbildningsbeviset finns även tillgängligt i Würth Akademiens utbildningsportal.

 

Fakturering sker efter registrering till det företag som angetts. 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som som ska utföra arbeten som enligt branschstandard kallas allmän hantering runt elfordon. Till exempel däckbyte, byte av glasruta, AC-service, byte av luftfilter och oljebyte.

 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

 

Pris

895 kr

 

Leveransmetod

E-learning

 

Tidsåtgång

Ca. 60 minuter.

Registrering

Registrering ger dig ett personligt inlogg till denna utbildning. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar och kan under dessa dagar starta kursen så många gånger du vill. Tänk på att varje registrering kräver en personlig mailadress. Du kan inte registrera flera personer med samma e-mail. 

 

Om du själv ska gå kursen kan du klicka på Registrera ovan. Om du vill registrera flera personer på en gång kan du klicka på Registrera flera ovan. Då får du ladda ner en fil att fylla i och skicka till utbildningar@wuerth.se så ordnar vi konton till er. Glöm inte att skriva vilken utbildning du vill boka.