Prisjustering

2022-11-30

Bäste kund och samarbetspartner,

Marknaden fortsätter att präglas av högt kostnadsläge med fortsatt höga och breda kostnadsökningar vilket driver upp inflationen till historiskt hög nivå. Det osäkra säkerhetsläget i omvärlden gör att energipriserna pressats till extrema nivåer vilket medför höga produktionskostnader. Den oroliga omvärlden gör även att den svenska kronan försvagats vilket skapar ytterligare kostnadsökningar vid import av material och färdiga produkter.

Kostnadsökningarna är drivna av faktorer utanför vår kontroll och även om vi gör vad vi kan för att motverka dessa måste vi per 1 januari 2023 genomföra en prisjustering.

Vår förhoppning är att du som kund har förståelse för situationen och att vi på Würth gör vad vi kan för att fortsätta vara en stabil och pålitlig partner även i detta marknadsläge. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta er säljrepresentant eller vår kundsupport 019–35 10 30 alternativt skicka ett mail till info@wuerth.se.