Prisjustering

2023-07-01

 

Bäste kund och samarbetspartner,

 

Vi vill informera dig om den fortsatta oro och de utmaningar som präglar marknaden. Marknaden präglas av en fortsatt hög kostnadsnivå och inflationen är även den på historiskt höga nivåer. Den oroande omvärldssituationen har också lett till en försvagning av den svenska kronan, vilket skapar ytterligare kostnadsökningar vid import av material och färdiga produkter. Dessa faktorer ligger utanför vår kontroll, men vi vill försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att hantera situationen på bästa sätt. Vi strävar efter att fortsätta vara en stabil och pålitlig partner trots de utmaningar vi står inför.

 

Vi vill informera dig om att vi per den 1 juli 2023 kommer att genomföra en prisjustering. Det är viktigt att notera att prisjusteringen kommer att omfatta både höjningar och sänkningar. Detta beror på att vi noggrant har utvärderat våra kostnader och prisstrukturer för att kunna erbjuda dig det bästa möjliga priset i förhållande till de rådande marknadsförhållandena.

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta din säljrepresentant eller vår kundsupport via telefonnummer 019–35 10 30 eller via e-post till info@wuerth.se. Vi finns här för att hjälpa dig och besvara eventuella frågor du kan ha.

 

Tack för din förståelse och fortsatta förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete i denna utmanande marknadssituation.

 

 

Med vänlig hälsning

Würth Svenska AB

 

Åsa Sterling

Verkställande direktör