Toggle navigation Meny - Prisjustering

2021-11-30

Bäste kund och samarbetspartner,


Marknadsläget fortsätter att vara mycket utmanande i spåren av covid-19 med fortsatta störningar i de globala leverantörskedjorna. De effekter vi sett under 2021 fortsätter att prägla marknaden i stor omfattning även under det kommande året med fortsatt höga priser för råmaterial, insatsvaror och fraktkostnader.  


Würth Svenska AB kommer per 1 januari 2022 att genomföra en prishöjning då effekterna av marknadsläget är omfattande och utom vår kontroll. Prishöjningen sker genom höjning av vårt pristillägg samt selektiva höjningar för artiklar i bruttoprislistan där vi sett omfattande kostnadsökningar. 


Vår förhoppning är att du som kund har förståelse för situationen och att vi på Würth gör vad vi kan för att fortsätta vara en stabil och pålitlig partner även i detta marknadsläge. 


Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta er säljrepresentant eller vår kundsupport 019–35 10 30 alternativt skicka ett mail till info@wuerth.se.


Prisjustering