Reklamation och garanti

Reklamationsrätt

Leverantören lämnar reklamationsrätt under tjugofyra (24) månader beräknat från leveransdagen på verktyg och maskiner för material- och fabrikationsfel. Under denna tid förbinder sig leverantören att i första hand, inom skälig tid, kostnadsfritt reparera varan, eller om detta ej är möjligt, leverera ny vara som ersättning för vara som är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Reklamation
Skicka artikeln som ska reklameras tillsammans med ett korrekt ifyllt Reklamations- & garantiunderlag till Würth Svenska AB, Berglundavägen 38, 702 36 Örebro, märk kartongen med ”Reklamation”.

Garanti
Würth Master
I tillägg till reklamationsrätten ovan lämnar Leverantören tolv (12) månaders garanti på material- och fabrikationsfel på samtliga Würth Master maskiner på sortimentet av elverktyg, batterimaskiner och tryckluftsverktyg. Batteriladdare och medföljande tillbehör ingår ej i denna garanti.

M-Cube
I tillägg till reklamationsrätten ovan lämnar Leverantören 36 månaders garanti på M-Cube maskiner. På M-Cube batterier och laddare lämnar Leverantören 24 månaders garanti.

Under garantitiden för Würth Master och M-Cube förbinder sig leverantören att i första hand, inom skälig tid, kostnadsfritt reparera varan, eller om detta ej är möjligt, leverera ny vara som ersättning för vara som är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Vid reklamations- eller garantiärenden skall Leverantörens Reklamations- & garantiunderlag vara komplett ifyllt och bifogas tillsammans med en kopia av Köparens faktura.

Ladda ner Reklamations- & garantiunderlaget