Returer

Returhantering, vid retur orsakad av köpare
Retur av vara skall godkännas av Leverantören. Retur av vara som ej är lagervaror på Leverantörens huvudlager vid tidpunkten för retur godkännes ej. Returer till ett värde under 200 kronor hanteras ej av Leverantören.

Godkänd retur av lagervara som är förorsakad av Köparen krediteras till 80 procent, under förutsättning att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning. Godkänd retur skall returneras till Leverantören inom 30 dagar från Leverantörens godkännande, dock senast 2 månader efter det att varan levererats till Köparen. Köparen betalar returfrakten till Leverantörens huvudlager.

Returhantering, vid retur orsakad av Leverantör
Är en retur orsakad av felaktig hantering av Leverantören, krediteras varan till 100 procent. Leverantören betalar returfrakten. Förutsättningen är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning.

Vid retur skall Leverantörens Returunderlag vara komplett ifyllt och bifogas tillsammans med en kopia av Köparens faktura.

Ladda ner returunderlaget här >