Ansvarsfull energiförbrukning

En av bolagets största hållbarhetsrisker är energiförbrukningen och därav är detta ett område som vi aktivt arbetar med. För oss innebär detta en omställning av vår bilpark, investering i förnybara energikällor och fossilfria transporter till våra kunder. Utifrån dessa tre åtgärder kan utsläppen minska drastiskt över tid och vi ser idag en positiv utveckling utifrån de åtgärder som påbörjats.

Vår energiförbrukning kräver aktiva åtgärder då det utgör en väsentlig del av verksamhetens utsläpp. Under 2022 valde vi att övergå till att enbart förbruka fossilfri energi såsom vattenkraft i de anläggningar vi själva kan styra detta. Samtliga anläggningar ger upphov till ökad belastning av miljön och därav är det viktigt för oss att minimera våra utsläpp kopplat till vår energiförbrukning. Parallellt med detta arbetar vi med att minska våra CO2e-utsläpp kopplat till transporter. Det resulterade under 2022 i en minskning med 10 % CO2e per transporterat kolli jämfört med 2021. Detta härledas till optimerad paketering av produkter som transporteras, mindre luft i varje paket och mer hållbara val av bränslen såsom HVO100. Vi arbetar även aktivt med att reducera utsläpp kopplat till vår bilpark. Genom justerade TCO-nivåer som fokuserar på förmånliga nivåer för miljöbilar, såsom hybrid-och elbilar, bidrar det till ytterligare minskning av verksamhetens utsläpp i Scope 1 & 2.

 

Vision 2030

• Klimatneutrala i scope 1 och 2 (2027):

- 100 % fossilfria bilar

- 100 % val av förnybara energikällor *där vi har möjlighet att påverka valet

 

• 100 % fossilfria transporter