Code_of_compliance.png

Code of Compliance

Ömsesidigt förtroende, förutsägbarhet, ärlighet och rättframhet både inåt och utåt är grundprinciper som är förankrade inom Würth Group. Det är värderingar som omnämns i företagsfilosofin som skrevs av Reinhold Würth redan på 1970-talet.

Dessa värderingar ska intressenter även representera då det är en viktig del för att säkerställa efterlevnad av vår företagsfilosofi, från medarbetare till leverantör. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med nationella och internationella lager, något vi också förväntar oss att samtliga intressenter också efterlever.  

 

För att bidra med tydlighet och transparens för alla våra intressenter så har vi med ståndpunkt i våra värderingar utarbetat konkreta uppföranderegler som sammanfattas i Würth Groups Code of Compliance.