Glada medarbetare

I Sverige har vi ca 500 medarbetare och det som kännetecknar en medarbetare på Würth är att vi alla vill mer. Vi känner passion för vårt arbete och har modet att agera samtidigt som vi inspireras av varandra. Vår arbetsplats ska återspegla samhället vi verkar i, därav är mångfald och jämställdhet en självklarhet i verksamheten. En mångfacetterad verksamhet leder till en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö samtidigt som kundorienteringen ökar då det hjälper oss att förstå olika målgruppers behov bättre, vilket genererar konkurrensfördelar.

Vi är ödmjuka inför det faktum att vi är verksamma inom en mansdominerad bransch vilket också illustreras i fördelning mellan män och kvinnor inom verksamheten. Därför kräver det att vi aktivt arbetar med att attrahera både kvinnor och män inom alla åldrar. Andelen kvinnor och män följs upp inom alla delar av vår verksamhet vilket är viktigt för att kunna identifiera var det finns utvecklingspotential.

 

Alla arbetsgivare står inför en utmaning utifrån den dynamiska arbetsmarknaden, vilket är att uppnå och bibehålla en hållbar personalomsättning där vi kan ta vara på kompetens men också attrahera nya medarbetare. En del som vi anser är viktig för att få medarbetare att stanna längre är utvecklingsmöjligheter. Varje medarbetare ska få chansen att utvecklas hos oss. Detta illustreras i vårt arbete med Employer Branding. En del av detta är Talent Management där medarbetare ges professionella och personliga utvecklingsmöjligheter och även i vårt vardagliga och kontinuerliga arbete med utbildningar anpassade efter arbetsroll. Under 2022 genomfördes i snitt 14 timmar utbildning per medarbetare.

 

Vision 2030

• En arbetsplats som återspeglar samhället vi verkar i

• 50 % kvinnliga ledare

• Utvecklingsmöjligheter för alla

• Minskad personalomsättning