Fogmassa

Här hittar du ett komplett sortiment av fogmassa - vi har samlat produkterna du behöver oavsett vilken typ av fogning du ska utföra. Bland annat silikon, butylband, fogskum, tätmassa samt fogsprutor och pistoler för applicering.