Rörtätning

Rörtätning tätar koniska och cylindriska gängförband på rör upp till R3" (M80). Härdning även under 0°C - Köp rörtätning hos Würth.

Rörtätning