Smörjmedel

Smörjmedel är en produkt som används för att minska friktionen mellan två ytor, vilket kan öka livslängden på maskiner och verktyg. Vårt sortiment av smörjmedel inkluderar livsmedelsgodkända varianter, smörjspray, fett, bromsvätska, borr- och gängsmörjmedel, el- och kontaktsmörjmedel, antikärvpasta och kemiskt rengöringsmedel. Vårt sortiment av smörjmedel passar många olika applikationer och branscher.