Toggle navigation Meny - Fallskydd handlar om att rädda liv

Fallskydd handlar om att rädda liv

Men många arbetsgivare känner inte till att de är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla utrustning och utbildning för arbeten på höga höjder. Det innebär att de inte budgeterar för inköp av fallskyddsutrustningar. Frågan är – budgeterar de då för kostnader för fallolyckor?

Vårt råd är:
Investera i ett komplett fallskydd. Se till att dina medarbetare får det skydd de måste ha när de jobbar på höga höjder. Sköt utrustningen noggrant. Utbilda din personal. Och anlita certifierade besiktningsmän för den årliga och lagstadgade kontrollen av utrustningen. Då minimeras risken för att skada ska ske. Würths erbjudande inom fallskydd innehåller allt som behövs för ett kvalificerat skydd och kontroll över dokumentation, besiktning och utrustningens status.

 Utrustning

En fallskyddsutrustning består bland annat av en sele. Selen är passiv eller offensiv. Den passiva skyddar mot fall och finns i olika utföranden. En offensiv utrustning innebär dessutom att du arbetar i din sele, till exempel hängande i en mast. I vårt sortiment finns även fallskyddsdämpare, stödlinor, säkerhetsblock och mycket annat. För alla utrusningar gäller att alla fästpunkter ska hålla för 1 500 kg. All utrustning sätts ihop utifrån användarens behov så att varje kund får rätt produkter.

Besiktning
Enligt lag ska utrustningen besiktas minst en gång per år. Besiktningen sker genom en okulärbesiktning där det säkerställs att det inte finns några brott och skador på utrustningen. Tre dokument ska alltid finnas till varje utrustning: journalkort (registreringsbevis), besiktningsprotokoll och bruksanvisning.
Besiktningar utförs av Würths egen behöriga personal. Besiktningsmän finns i alla våra butiker, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Fallskyddsdatabas
För att underlätta service, kontroll och uppföljning har Würth en fallskyddsdatabas. Där registreras varje fallskyddsprodukt med sitt unika nummer, vilket gör att produkten kan spåras i systemet.
Databasen innehåller all dokumentation kring produkten (historik, besiktningsprotokoll, journalkort, användare, typbeteckning, serienummer, med mera). Databasen är alltid uppdaterad. Som kund kan du själv gå in i databasen och kontrollera produktens status, skriva ut besiktningsprotokoll och andra dokument. Via databasen skickas det ut påminnelser via sms eller mail när det är dags för besiktning.