För Kone kommer säkerheten alltid först

Kone Sverige AB har varit Würth-kunder sedan 2006. Fredrik Gustafsson är Arbetsmiljöchef på Kone och ansvarig för att företagets arbetsmiljöarbete ska fungera bra. Det finns många säkerhetsaspekter som man behöver ta hänsyn till på en hissarbetsplats.

18 december 2020
Dela:

I Fredriks arbete ingår det att göra riskbedömningar och träna arbetsledningen i vilket ansvar de har, och vilka regler som de ska förhålla sig till. Arbetsledningen tar i sin tur hand om montörer och tekniker.

- Jag arbetar dagligen med att utveckla vårt säkerhetsarbete och träna ledningen i detta. Trots det sker det ändå olyckor, både hos de som använder av våra hissar och rulltrappor, men även hos tekniker och montörer. Det viktiga för oss är att vara noggranna med att rapportera dessa incidenter, utvärdera och förbättra våra rutiner för att förebygga att det sker igen.

Kone köper framförallt många kemikalier och oljor från Würth, något som det går åt stora mängder av, vid både nybyggnation och service av hiss och rulltrappor. Kone använder också Würths hyllsystem för förbrukningsvaror vilket innebär att de har regelbundna besök av Würths fältsäljare som ser till så att hyllor och kemiskåp alltid är fyllda efter överenskommet lagersaldo.
 


- Würth är en stor och trygg leverantör, och det är en fördel för oss att Würth finns på i princip alla orter och platser. Vi har många ORSY Kemiskåp utställda också, där kemikalierna förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Servicen som ingår är också kanon – vi vet att rätt saker finns på rätt plats när vi behöver det.

- En annan fördel med Würth är att det alltid finns resurser att tillgå om vi behöver hjälp. Vi har t.ex. ett pågående projekt där målet är att banta ner antalet kemikalier. Här är Würth ett jättebra bollplank och kan hjälpa oss att få ordning och reda på kemikaliehanteringen.

Trygg kemikaliehantering med ORSY Kemi


Att arbeta med kemikalier ställer stora krav på säkerhetsarbetet. Med hjälp av Würths koncept ORSY Kemi får Kone hjälp med en trygg kemikaliehantering.


- När det kommer till kemikaliehanteringen så får vi stor hjälp av Eco Onlines kemikalieregister som Würth hjälpt oss igång med. Den tillhörande Appen är jättebra för att ha koll på säkerhetsdatabladen. Det sparar jättemycket tid för oss och vi slipper all pappershantering.

Fredrik menar att det naturligtvis är viktigt med rätt produkter utifrån ett säkerhetsperspektiv, men att den stora utmaningen är att montörer och tekniker använder skyddsutrustningen på rätt sätt.

- Fallskyddsutrustning och skärskyddshandskar är två stora områden som är viktiga för säkerheten hos oss. Det är ju såklart också viktigt att man använder rätt skyddsutrustning när man arbetar med kemikalier, en bra handske, andningsskydd och glasögon.

Fredrik har arbetat med säkerhet inom hiss och rulltrappor i 31 år. Säkerhetstänk, rutiner och produktutvecklingen har gått mycket framåt sedan han började arbeta med detta.

- Visst har det hänt otroligt mycket med utvecklingen under mina år i branschen. Men den stora utmaningen är fortfarande att ändra invanda beteenden till ett säkert beteende, sådant tar tid och är ett långsiktigt arbete. Det roligaste med mitt arbete är när jag får besöka kollegor ute på fältet och undervisa och visa hur man ska göra för att jobba säkert. Jag får alltid bra feedback och idéer hur de jobbar lokalt som jag kan ta vidare.