Från Ekonomiassistent till Lean Coach

"Det finns jättemycket bra att säga om utvecklingsmöjligheterna på Würth." berättar Johan Ekstrand, Lean Coach på Würth Svenska Ab

 

 
2023-01-16 12:25:48
Dela:

När började du jobba på Würth?

Jag började på Würth i januari 2018, så runt 4,5 år sedan. 

 

Hur kommer det sig att du började jobba som Lean-coach? 

Jag startade min resa som ekonomiassistent på vår kundreskontraavdelning. Samtidigt som jag hoppade på det uppdraget stod ekonomiavdelningen inför stora förändringar det kommande året. Vi skulle uppgradera både vårt affärssystem och byta faktureringspartner. Då startade Würth upp arbetet med det vi idag kallar för Würth Lean Way. 

 

Under mina första två år fick jag således vara med och driva förändring av både stora och små vardagsutvecklingar på ekonomiavdelningen, med hjälp av Lean-metodik och verktyg. Lean-avdelningen skulle sedan växa och man sökte en ny person till avdelningen. Jag sökte tjänsten direkt för att jag blev frälst av tankesättet i mitt eget arbete, samt att jag hade studerat tankesättet under min universitetstid. När tjänsten dök upp kände jag att det var ett självklart val att söka och nu arbetar jag med Lean på heltid. Helt fantastiskt! 

 

Vad innebär det att vara Lean-coach?

Rollen i sig är ganska bred, men med ett huvudsyfte att rulla ut det vi kallar för Würth Lean Way. Kortfattat skulle man kunna dela in det i tre delar:

 

- Projektledning kopplat mot process- och verksamhetsutveckling

- Fungera som coach, utbildare och vägledare till organisationens ledare och medarbetare

- Genomföra revisioner och belysa potential som upptäcks i verksamheten 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

En vanlig arbetsdag är inte en vanlig arbetsdag - det är nya projekt hela tiden. Vi jobbar hela tiden efter en road map som vi sätter upp i det vi kallar Würth Lean Way. Det kan vara att vissa kvartal är vi mer riktade mot process- och verksamhetsutveckling där vi agerar projektledare. Nästa kvartal kanske fokus ligger mer på att coacha, utbilda och vägleda medarbetare och ledare. Vi gör även utvärderingar om hur olika avdelningar förhåller sig till Würth Lean Way. Det är superviktigt att följa hur vi utvecklas varje år inom det här tankesättet och blickar framåt.

En del av Lean-metodiken är arbete med förbättringstavlor.

Vilka utmaningar finns det?

När vi driver förbättringar, både små och stora arbetar vi efter tankesättet PDCA (Plan, Do, Check, Act). Vikten i att identifiera vilka problem/möjligheter vi har innan vi går direkt på lösningar är alltid en utmaning. Det gäller att hitta en balans mellan utvecklingstempo och kvalitet, alltid med kunden i vårt fokus. 

 

Vilka möjligheter till utveckling skulle du säga att du har fått här på Würth?

Dels har jag ju bytt roll, dels externa utbildningar för att öka min kunskap, men även mycket coachning och en välvilja från organisationen att få mig att lyckas i mitt arbete. Jag har fått möjligheten att arbeta i flertalet processer och avdelningar och känner stort förtroende från bolaget i det jag gör. Jag tycker det är extremt häftigt att vi som bolag vill satsa på att ha ett team som på heltid arbetar med Würth Lean Way!

 

Utöver detta har jag även fått chansen att få åka ner till Tyskland för att träffa vår grundare Reinhold Würth i ett program som kallas ”Young Potential Leaders”. Riktigt häftig och lärorik upplevelse. Det finns således jättemycket bra att säga om de utvecklingsmöjligheter jag fått. 

 

Vad är det bästa med att jobba på Würth?

Det är många bra saker. Framför allt är det människorna. Det är events, after works, det går att träna ihop på lunchen, vi gör massa saker ihop hela tiden. Sen är det såklart också den förväntan Würth har att man som medarbetare är med och utvecklar företaget. För mig är det viktigt att man är en del av alltihopa, att man tydliggör respektive avdelnings del av bolagets vision och strategi. Det värdesätter jag högt, att känna att man är med och påverkar. Vi är även snabbfotade med en ödmjuk approach att vi hela tiden kan bli bättre varje dag. Att vi sedan har en enormt stor och stark koncern, tyder också på att vi har en väldigt god affärsidé!

 

Vad skulle du säga till någon som vill söka sig till Würth?

Gillar du att utvecklas och jobba i ett bolag med ett högt tempo och tillväxt bör du söka jobb hos oss. Som anställd får du möjligheten och förväntas bidra till bolagets utveckling!