Med hjälp av Würth kan Skandinaviska Byggelement ägna sig åt sin kärnverksamhet

Skandinaviska Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Skandinaviska Byggelement startade 2004 med fabriken i Katrineholm och ingår sedan 2006 i Peabkoncernen. En liten bit utanför Ängelholm ligger en av fabrikerna. Würth har ett lagerhållningssytem på plats och hjälper fabriken så att de alltid har rätt förbrukningsmaterial på plats.

 

2021-03-15 07:33:00
Dela:

William Sandholt är platschef på fabriken i Ängelholm och ansvarar bland annat för personal, inköp, logistik. 

 

Fabriken i Ängelholm är en av Skandinaviska Byggelements fem fabriker i Sverige och vi är en av de minsta med 18 anställda. Vi tillverkar stomsystem i betong, mestadels liggande produkter som t.ex. balkongtillverkning och väggbarriärer till motorvägen. Dagligen tillverkar vi 120 löpmeter färdiga produkter. 

 

Fabriken i Ängelholm har varit i drift sedan 2020 och Würth har varit med ända sedan starten. Würth levererar till största del förbrukningsmaterial och Würths fältsäljare Tony Berglund besöker regelbundet fabriken för inventering och påfyllning av lagret.

 

- När jag först började i slutet av 2019 så ansvarade jag själv för att hålla ordning på vårt förbrukningsmaterial och administrera inköpen. I februari 2020 kom vi in mer och mer på Würth och idag kommer 80-85 % av allting vi handlar från Würth, berättar William Sandholt.

 

- När man som jag är ensam inköpare på fabriken så är det en jättestor fördel att ha hjälp av Würths service. Vi får besök av Würths fältsäljare Tony två gånger i veckan och han ser till så att allt finns på plats. Vi får bättre kvalitet.

I en fabrik med hög produktionstakt som Skandinaviska Byggelement kan avsaknad av förbrukningsmaterial innebära stopp i produktionen vilket leder till förseningar.

 

- Det kostar mycket pengar för oss om det blir stopp i produktionen. Ett stopp kan komma sig av att vi saknar någon liten grej. Det är med andra ord oerhört viktigt att allt finns på plats. Med hjälp av Würth så minskar risken för produktionsstopp då Tony ser till så att vi aldrig saknar något.

 

Samarbetet Würth bygger på förtroende, William berättar att Tony alltid måste ha ett slutgiltigt godkännande från honom om det kommer specialönskemål utöver de vanliga inköpen. 

 

- Tony är bra på det sättet, han inte bara köper in utan han dubbelkollar alltid med mig. Den stora fördelen är ju att jag inte behöver lägga tid på att ansvara för att produktionen har rätt förbrukningsmaterial, det hjälper Tony mig med. Jag får mer tid över till att ägna mig åt det jag är duktig på istället för att lägga tid på inköp.

 

Just nu står fabriken i Ängelholm inför nya utmaningar då de testar en ny teknik med ECO-prefab, en ny klimatförbättrad prefab-betong. Produkterna reducerar koldioxidutsläppen med 35 procent jämfört med tidigare betongblandning, tack vare en högre andel slagg som bindemedel.

 

- Det känns jätteroligt att få vara med och ställa om produktionen så att vi kan återanvända så mycket som möjligt. Vårt miljötänk innebär även att vi i så stor utsträckning som möjligt återanvänder material som t.ex. skruv, avslutar William.