Servicelösningar från Würth frigör tid för Peab

I området Vallby i Västerås växer ett nytt äldreboende fram. Det är Peab som på uppdrag av Hemsö driver projektet som innefattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Utöver detta innehåller fastigheten också ett skyddsrum. Würth levererar mestadels förbrukningsmaterial som t.ex. fästmaterial, borr, lim och fog. Vi träffade Magnus Pettersson, platschef på Peab som berättade om projektet och om hur han upplever servicen från Würth.

2021-03-02 14:00:00
Dela:

Projektet har pågått sedan augusti 2019 och beräknas stå klart för inflytt i april 2021. Det har varit ett omfattande projekt, med en relativt kort byggtid i förhållande till storlek på projekt.

 

- Det här är ett nytt område i Västerås där man arbetat på ett lite annorlunda sätt. Istället för att börja bygga bostäder så har man börjat med att bygga både trygghetsboende och förskola. Den korta byggtiden har gjort att vi haft många personer som arbetat i projektet, ungefär 130 personer som mest. Normalt sett så är det kanske 60-70 personer involverade, berättar Magnus. 

 

För att produktionen ska bli effektiv har man valt att samarbeta med Würth i projektet. Med hjälp av Würths servicelösningar med container och lagerhållning så har man alltid haft rätt förbrukning på plats för de olika faserna i projektet. 

 

- Vi har regelbundna besök från Würths säljare Ted Camenius. Han inventerar och beställer nytt så att vi aldrig står utan förbrukning. Han var med tidigt i planeringen och har koll på när projektet byter fas samt hjälper till så att vi har rätt produkter hemma för nästa fas i projektet. Det har hjälpt oss mycket, fortsätter Magnus.

 

Magnus har arbetat ihop med Würth även i tidigare projekt och för honom var det självklart att välja Würth som leverantör i det här projektet. Som platschef med ansvar för planering, slutförande, personalfrågor, ekonomi och inköp underlättar det att Ted har koll på vilka inköp som behöver göras. 

 

- Att ha Ted på plats frigör tid för mig. Vi slipper lägga tid på att inventera, beställa, packa upp och se till så att det blir snyggt. Jag skulle säga att det frigör personalresurser för mig, berättar Magnus.

- Den största fördelen med Würth som leverantör är servicen. Inte bara någon som fyller på hyllorna utan någon som kan svara på frågor och som kan hjälpa oss när det kommer till produktval. Såklart underlättar det att Ted har koll på hur det funkar med en sån här stor produktion. 

Inom någon månad förväntas projektet stå klart och för Magnus väntar nya utmaningar och även där kommer Würth att vara ett självklart val av leverantör.

 

- Det roligaste med mitt jobb är att planera och driva projektet och se till så att allting går enligt plan. Men när ett projekt är klart så är det fullt fokus på nästa, även om man såklart känner sig stolt och glad när man åker förbi något projekt man arbetat intensivt med avslutar Magnus.