Setra i Långshyttan ville ha ordning och reda – Valde Würth

Med sina 8 produktionsenheter runtom i Sverige är Setra Group Sveriges största träindustriföretag. Idag har Setra sju sågverk som av svensk skog förbereder och skickar vidare råmaterialet till förädlingsenheten i Långshyttan. Där produceras bygglösningar i KL-trä, limträ samt komponenter till dörr- och fönsterindustrin. För några månader sedan gick startskottet för ett nytag kring deras verkstadsdel för att få ordning och reda, minska stress, effektivisera och minska produktionsbortfall. Würth stod som en självklar partner och leverantör och nu har Setras nya verkstadsdel i Långshyttan invigts.

2023-03-21 09:50:00
Dela:

På bild fr. vänster: Niklas Karlsson, Lasse Peltoniemi och Fredrik Waksam

 

Samarbetet med Würth startade för några månader sedan när Lasse Peltoniemi, Beredare på Setra och Niklas Karlsson, Underhållschef på Setra såg ett stort behov av att få ordning och reda i verksamheten. I gruppen fanns en hel del frustration över att saker saknades.

 

- Lasse och jag såg att det fanns ett stort behov av att få ordning- dessutom behövde Lasse ofta åka iväg för att köpa delar som saknades. Det var ohållbart för oss att mekaniker och elektriker behövde springa omkring och leta efter grejer, säger Niklas Karlsson.

 

De kom i kontakt med Fredrik Waksam, Account manager på Würth som då presenterade hur Würth kunde hjälpa till. Ett samarbete inleddes och några månader senare hölls en invigning av Setras nya verksadsdel i Långshyttan.

 

 

Före- och efter bilder

Här finns idag ett 30-tal ORSY-hyllor monterade och även ett flertal skåp. I ORSY-hyllorna förvaras idag förbrukning som skruv, bult, borr och brickor.

 

 

 

 

 

 

ORSY är hjärtat i Würths servicelösning och står för ”Ordning och reda satt i system”.

Grunden i allt är ordning och reda och genom att skapa det vet man att var sak har sin plats och att det framförallt finns delar hemma. Det minskar stress hos oss och det minskar även produktionsbortfallet, berättar Niklas.

 

Setra ser även servicen och tillgängligheten som Würth erbjuder som en stor fördel. Tillsammans med Fredrik har de bestämt ett sortiment som alltid ska finnas på hyllorna i verkstaden.

 

- Största fördelen med Würth är att vi kan slappna av och att veta att allt finns. Fredrik kommer en gång i veckan och ser till så att vi har det vi behöver, säger Niklas. Lasse tillägger att ”Servicen är jätteviktig för oss och även tillgängligheten. Fredrik är nästan alltid tillgänglig”.

 

På invigningsdagen gick startskottet och nu börjar jobbet framåt för att frigöra ännu mera tid och att minska svinnet, säger Niklas. Nästa steg i förändringsarbetet är att se över förrådsdelen på Setra där man enkelt ska kunna hitta och hantera förnödenheter som reservdelar och personligt skydd.

 

Något som Niklas, Lasse och alla medarbetare har haft med sig i denna förändring är Setras värdeord: Ansvar, Engagemang och Nytänkande där bland annat nytänkande står för att våga tänka nytt och att våga testa nytt, vilket bland annat ledde dem till att testa Würth.