Vad är hållbar infästning?

Peter Nyström är teknisk rådgivare på Würth och underlättar för dig som är arkitekt, konstruktör eller entreprenör. I denna artikel delar han sina tankar om innebörden av hållbar infästning.

2024-04-29 09:33:44
Peter Nyström, Teknisk rådgivare Trä och Infästningsteknik
Dela:

Vad är en ”hållbar” infästning?

En av de vanligaste frågor jag får från våra kunder/konstruktörer är om vi har en ”grön” kemisk infästning som är godkänd i något miljösystem så som Byggvarubedömningen, BASTA, Sunda Hus. Dessa miljösystem är tänkta att vara till hjälp för att göra bra materialval inom bygg- och fastighetsbranschen och i många fall ett krav från fastighetsägare att produkter ska vara godkända för att kunna miljöcertifiera byggnaden.

 

Då dessa system ”bara” utgår från de kemiska egenskaper som de ingående ämnena har och inte värderas tillsammans med de tekniska egenskaperna som produkten har så blir det enligt mitt sätt och se på detta väldigt konstigt.

 

Självklart ska vi använda produkter som uppfyller alla lagar och krav och inte är skadliga för människan eller miljön. Det bästa alternativet är såklart att inte använda kemisk infästning överhuvudtaget eller i så liten omfattning som möjligt. Tyvärr måste vi dock utifrån tekniska krav använda kemisk infästning då det inte finns något annat alternativ.

 

Risker med kemisk infästning

Risker som är förknippade med kemisk infästning är under montaget innan injekteringsmassan har härdat och är kopplat till innehåll och koncentration hos de kemiska ämnen det innehåller. Det finns inga risker vid användning av rätt personlig skyddsutrustning.

 

Efter att massan härdat, finns inga ytterligare risker för arbetare, boende eller miljön eftersom alla substanser är kemiskt bundna och inte kommer att frigöras under något senare skeende i produktens livscykel.

 

Är detta hållbart?

Jag jämförde vår kemiska infästning WIT-UH300 mot en ”grön” kemisk infästning med en dimensionerande draglast på 8 kN. Alla andra förutsättningar lika.

 

Jag blev riktigt förvånad över skillnaden, att det skulle vara en skillnad det visste jag redan innan. Men kan det verkligen vara ”hållbart” att välja en ”grön” kemisk infästning M16X150 i en konstruktion som använder över 400 % mer stål och 196 % mer injekteringsmassa för att klara en dimensionerande draglast på 8 kN bara för att uppfylla kriterierna i ett miljösystem baserat utifrån innehåll och koncentration hos de kemiska ämnen det innehåller? Se exempel nedan.

 

Det viktigaste måste vara att klara dimensionerings villkoren och använda så lite material som möjligt. Dessutom finns det andra fördelar som tids- och kostnadseffektivitet i hela byggprocessen.

 

 

"Om vi ska bidra till en mer hållbar värld så måste vi tänka om och inte bara acceptera att en miljögodkänd produkt i ett miljösystem är ett hållbart materialval när vi väljer kemisk infästning"

 

 

Würth Technical Software II – för en "hållbar" infästning

Würth Technical Software II är ett dimensioneringsprogram som hjälper konstruktörer över hela världen att snabbt och säkert välja den mest ekonomiska och säkra infästningen utifrån den dimensionerande lasten.

 

Programmet omfattar moduler för dimensionering av infästningar i betong, murverk och trä som grundmaterial.

 

Dessutom kan ytterligare information som produktdatablad, godkännanden eller CAD-objekt i olika detaljnivåer och filformat för 2D-, 3D- och BIM-tillämpningar finns tillgängliga för nedladdning i vår nya kostnadsfria CAD-databas.

Würth kan hjälpa dig med Teknisk rådgivning och stödja dig i dina projekt.

Vår tekniska rådgivare kan svara på dina frågor och stödja dig i dina projekt samt programvaror för bl.a. dimensionering/beräkningar, CAD-/BIM-bibliotek. Vi hjälper dig med information, lösnings-/offertförslag samt helhetslösningar för större projekt. Läs mer nedan:

Tillbaka till Online Magazine