orsytainer_banner.jpeg

ORSYtainer

Förbrukningsmaterial står för 3-4 procent av totalkostnaden i ett bygg- eller installationsprojekt. Men det står för ca 60 procent av tiden för anskaffning. Det finns alltså mycket tid och pengar att tjäna på att låta Würth och ORSYtainer sköta jobbet och öka din produktivitet på arbetsplatsen. ORSYtainer är en specialinredd container för byggarbetsplatser som utrustas med förbrukningsmaterial och förnödenheter för varje byggfas, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Förutom att ingen på bygget behöver slösa tid och energi på att skaffa förbrukningsmaterial, bidrar ORSYtainer också till ökad produktivitet, minskat svinn och kontroll på förbrukningen. Vi har till och med färdiga förslag på produkter för byggets olika faser för att göra det enkelt för dig. På så sätt vet du alltid att ORSYtainern innehåller rätt produkter i rätt tid och i rätt mängd. ORSYtainer levereras isolerad eller oisolerad och är leveransklar med hyllor, belysning och elcentral. Har du en egen container kan vi givetvis använda den om du vill och erbjuda samma service. Vi märker upp materialet och packar upp leveranser.

Intresserad av orsy

Vill du veta mer om vårt ORSY-koncept? Fyll i vårt formulär (öppnas i ny flik) så kontaktar vi dig och berättar mer!

Fördelar med ORSYtainer-konceptet

• Platschefen kan ägna mer tid åt säkerhet, planering, underleverantörer, personalfrågor m.m.
• Din Würth-representant sköter all hantering av material och verktyg
• Produktiviteten ökar
• Du har bättre kontroll på förbrukningen
• Du har rätt produkter hemma vid rätt tidpunkt och i rätt volym
• Du sparar tid och pengar

 

Ladda ned produktblad om ORSYtainer här.

ORSY Project Store – mobil butik för större projekt

Tack vare ORSYtainer vet hantverkarna att de produkter de behöver finns på plats och de kan göra det de är bäst på. Och platschefen får mer tid att ägna sig åt viktiga frågor som säkerhet, personal, kontakt med underleverantörer och planering. I samband med riktigt stora projekt kan vi sätta upp en eller flera mobila butiker på byggarbetsplatsen – ORSY Project Store.

 

Syftet är detsamma som med ORSYtainern, att öka produktiviteten genom att se till att det som behövs alltid finns på plats. ORSY Project Store är som en ORSYtainer, fast i betydligt större skala. Kontakta oss för mer information om ORSY Project Store.

orsy_tainer_bild.jpeg