skyddsrondering.jpg

Skyddsrondering på er arbetsplats

Våra produktansvariga genomför tillsammans med er en skyddsrondering på er arbetsplats. Vi går igenom arbetsmiljön på era olika avdelningar för att utifrån detta rekommendera vilken skyddsutrustning som er verksamhet behöver och hur de på bästa sätt skall användas för högsta säkerhet.

Syftet är att:

• Optimera era produkter inom personligt skydd
• Förhindra skador 
• Säkerställa att lagar och regler följs
• Identifiera möjliga effektiviseringar

 

Så här går det till!

Skyddsronderingen omfattar ofta hela verksamheten, men vi kan självklart anpassa den till vissa avdelningar, arbetsmoment eller specifika områden som första hjälpen eller uppskyltning. Vi utgår från era behov.

Uppstart

• Uppstartsmöte
• Skyddsrondering
• Första sortimentsförslag
• Utprovning i arbetsmiljö
• Uppföljningsmöte
• Förslag på optimerat produktsortiment
• Information/utbildning i hur skyddsutrustningen skall användas för maximal säkerhet.

Fortsatt samarbete

• Löpande uppföljning
• Service och support
• Presentera relevanta nyheter för er verksamhet
• Ny skyddsrondering – beslutat intervall eller när nya förutsättningar gäller

Rådgivning inom personligt skydd

Kontakta oss om du är intresserad av en skyddsrondering. Vi kommer gärna ut till din arbetsplats och gör en riskbedömning av arbetsmiljön. Utifrån det kan vi sedan hjälpa till med valet av skyddsutrustning och informera om hur skydden ska användas på rätt sätt.

Morgan Pettersson

Jag hjälper dig med handskar, första hjälpen, brandskydd och skyltar samt andning-, huvud-, hörsel- och ögonskydd.


Morgan Pettersson

Produktansvarig

070 374 30 98 morgan.pettersson@wuerth.se
Peter Ericsson

Jag kan kläder och skor samt fallskydd inkl. fasta system, besiktning och databas.


Peter Ericsson

Produktansvarig

070 302 63 10 peter.ericsson@wuerth.se