Kvarts-och_stendamm_2000x750.jpg

Kvarts- och stendamm

Utbildning för arbete med farligt damm som bildas till exempel vid slipning av betong, glastillverkning, i stålverk och i gruvindustrin, så kallat kvartsdamm, enligt föreskriften AFS 2015:2. 

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andats in kan ge upphov till sjukdomar, till exempel silikos som är en obotlig lungsjukdom. 

 

Det tar lång tid innan silikos uppträder. Därför är det viktigt att skydda sig mot dammet redan från början. 

 

Den här kursen är utformad att ge dig all nödvändigaste informationen om kvarts och stendamm som krävs för ett säkert arbete. Arbete med kvartsdamm är styrt av föreskriften AFS 2015:2 som beskriver dom krav som ställs på arbetsgivaren.

 

Innehåll

  1. Inledning - Risker
  2. Lagkrav och förskrifter
  3. Hygieniskt gränsvärde
  4. Undersökning och riskbedömning
  5. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  6. Åtgärda och förebygga
  7. Personlig skyddsutrustning
  8. Mobila anläggningar
  9. Roller och Ansvar

 

Utbildningsförfrågan