Våra avbokningsregler

Würth Svenska AB följer SAUFs* standardregler vid avbokning av utbildning. Anmälan är bindande för kunden (deltagarens företag) så snart Würth Svenska AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt.

 

Vid avbokning minst 20 dagar före utbildningsstart stryks bokningen utan avgift. Vid avbokning 10–19 dagar före utbildningsstart ska kunden (beställaren) ersätta Würth Svenska AB med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning färre än 10 dagar före utbildningsstart ska kunden (beställaren) ersätta Würth Svenska AB med 100% av utbildningsavgiften.

 

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag. 
Detta sker i samråd med utbildningsledaren på plats vid utbildningstillfället. Observera då att berörda utbildningsbevis tillverkas och skickas i efterhand.

 

Würth Svenska AB förbehåller sig rätten att ställa in en öppen utbildning varvid alla redan inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

Würth Svenska AB förbehåller sig även rätten att flytta en utbildning geografiskt. Deltagaren behåller sin plats på utbildningen och därvid återbetalas inga redan inbetalda avgifter.

 

*SAUF: Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag är en branschorganisation för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning, För mer information, se sauf.se