Bas-P-U_2000x750.jpg

Bas P/U

Den som ska arbeta med uppgifter för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P eller Bas-U, behöver ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för byggprojektet. 

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (Bas-P) ska samordna de olika projektörerna, det vill säga arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Samordningens syfte är att de olika projektörerna ska ta hänsyn till varandras lösningar, så att det inte uppstår arbetsmiljörisker under byggskedet eller bruksskedet på grund av planeringen och projekteringen. Det kräver att Bas-P deltar i att planera och leda projekteringen. 

 

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (Bas-U) ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra. 

 

Utbildningen ger en översikt över Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet samt krav och ansvarsområden som Bas-P och Bas-U. 

Utbildningsförfrågan

Förfrågan är skickad!