Utbildning_elearning_akp.jpg

E-learning Allergiframkallande kemiska produkter

Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid handhavande av härdplast, diisocyanater och övriga allergiframkallande kemiska produkter i din verksamhet. Härdplast är ett exempel på allergiframkallande ämnen vilka finns i många olika kemiartiklar och det är viktigt att hanteringen sker på rätt sätt för att inte skada individ och miljö.

Utbildningen är utformad enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling och Reach-förordningen. Du får ta del av aktuella föreskrifter och tillämpning av dessa vad gäller härdplast, diisocyanater och övriga allergiframkallande kemiska produkter.
 
Mål med utbildningen

Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha grundläggande information om allergiframkallande kemiska produkter, ha grundläggande kunskap om lagar och förordningar och veta hur du ska skydda dig.

 

Innehåll

- Lagar och föreskrifter

- Roller och ansvar

- Riskbedömning

- Säkerhetsdatablad

- Hantering, märkning och förvaring av kemiska produkter

- Hur du skyddar dig

 

Denna e-learning finns även tillgänglig på engelska. Kontakta oss för mer information, Utbildningar@wuerth.se

 

Efter genomförd utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis skickat till din mailadress. Utbildningsbeviset finns även tillgängligt i Würth Akademiens utbildningsportal.

 

Fakturering sker efter registrering till det företag som angetts. 

 

Från och med den 24 augusti 2023 införs nya utbildningskrav i Reach-förordningen. 

Denna utbildning uppfyller dessa krav. 

Om du nyligen gått utbildning i Allergiframkallande Kemiska Produkter, men behöver komplettera den utifrån de nya utbildningskraven, erbjuder vi en kostnadsfri utbildning. Du hittar mer information om den här

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts med allergiframkallande kemiska produkter. Denna utbildning ska förnyas vart femte år. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Pris

895 kr

 

Leveransmetod

E-learning

 

Tidsåtgång

Ca. 60 minuter

Registrering

Registrering ger dig ett personligt inlogg till denna utbildning. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar och kan under dessa dagar starta kursen så många gånger du vill. Tänk på att varje registrering kräver en personlig mailadress. Du kan inte registrera flera personer med samma e-mail. 

 

Om du själv ska gå kursen kan du klicka på Registrera ovan. Om du vill registrera flera personer på en gång kan du klicka på Registrera flera ovan. Då får du ladda ner en fil att fylla i och skicka till utbildningar@wuerth.se så ordnar vi konton till er. Glöm inte att skriva vilken utbildning du vill boka.