Utbildning_Kompletteringsutbildning_2000x750.jpg

Diisocyanater – kompletterande utbildning

Arbetar ni med Diisocyanater? Har ni koll på de utbildningskrav som gäller för säker hantering?

Utbildning Diisocyanater

Från och med 24 augusti 2023 införs nya utbildningskrav i Reach-förordningen (EU-förordning) samt i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa gäller för de som leder arbetet och de som aktivt hanterar kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent.

 

Enligt Arbetsmiljöverket gäller att du som har ett giltigt utbildningsbevis för arbete med diisocyanater enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (dvs. vår utbildning i Allergiframkallande Kemiska Produkter (AKP)) troligtvis behöver förnya eller komplettera din utbildning före 24 augusti 2023, givet att diisocyanaterna omfattas av kraven i Reach-förordningen.

 

Komplettera din utbildning

För dig som gått utbildning de senaste 2-3 åren erbjuder vi en kostnadsfri digital kompletteringsutbildning (ca 15 minuter).

 

Det krävs ingen registrering för denna komplettering. Du laddar själv ner ditt utbildningsbevis i slutet på utbildningen. Detta innebär dock att vi inte kommer ha någon statistik kring dessa utbildningar. Om du tappar bort ditt utbildningsbevis så måste utbildningen göras om.

 

Om du gick utbildningen för mer än 2-3 år sedan så rekommenderar vi att du går hela AKP-utbildningen igen, så du har den kunskap du behöver för att arbeta säkert.

 

OBS! Kompletteringsutbildningen är inte en tillräcklig utbildning i sig utan är endast giltig tillsammans med utbildningsbeviset för AKP-utbildningen.