Allergiframkallande_kemiska_produkter

Allergiframkallande kemiska produkter (f.d. härdplastutbildning)

Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid handhavande av härdplast, diisocyanater och övriga allergiframkallande kemiska produkter i din verksamhet. Härdplast är ett exempel på allergiframkallande ämnen vilka finns i många olika kemiartiklar och det är viktigt att hanteringen sker på rätt sätt för att inte skada individ och miljö.

Om vår e-learning för Allergiframkallande Kemiska Produkter inte passar er, erbjuder vi även lärarledd utbildning. Utbildningen är utformad enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling och Reach-förordningen. Du får ta del av aktuella föreskrifter och tillämpning av dessa vad gäller härdplast, diisocyanater och övriga allergiframkallande kemiska produkter. Denna utbildning erbjuds fristående men kan kombineras med utbildningarna Glasreparation och Vindrutebyte.

 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts med allergiframkallande kemiska produkter. Denna utbildning ska förnyas vart femte år. Inga förkunskaper krävs.

 

Innehåll och arbetsform
Utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling och Reach-förordningen går vi igenom vad du som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter, diisocyanater och/eller härdplaster bör veta om bland annat säkerhet och arbetsmiljö. Utbildningen är teoretisk och körs på svenska.

Antalet timmar för kursens genomförande ska se som en normtid, där tidsåtgången ska variera beroende på målgruppens storlek och förkunskaper.

 

Från och med den 24 augusti 2023 införs nya utbildningskrav i Reach-förordningen.

Denna utbildning uppfyller dessa krav. 

Om du nyligen gått utbildning i Allergiframkallande Kemiska Produkter, men behöver komplettera den utifrån de nya utbildningskraven, erbjuder vi en kostnadsfri utbildning. Du hittar mer information om den här

Utbildningsförfrågan