Vibrationsutb_2000x750.jpg

E-learning Vibrationer

Regelbunden, långvarig exponering för kraftiga vibrationer kan leda till bestående skada. Hand- och armvibrationer kan bland annat orsaka nedsatt känsel, domningar, kärlskador (vita fingrar), nervskador och muskelskador. 

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Vibrationer, AFS 2023:10, 3 kap. 
 
Mål med utbildningen

Syftet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskap om de lagar och regler som gäller, kännedom om riskerna i arbete som innebär vibrationsexponering och hur dessa risker kan minimeras. 

 

Innehåll

-  Lagar och regelverk

-  Vad är vibrationer och när är de skadliga?

-  Riskbedömning och åtgärder

 

Efter genomförd utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis skickat till din mailadress. Utbildningsbeviset finns även tillgängligt i Würth Akademiens utbildningsportal.

 

Fakturering sker efter registrering till det företag som angetts. 

 

Målgrupp

Alla som i arbetet använder handhållna maskiner som innebär vibrationsexponering. Det kan till exempel vara snickare, montörer och mekaniker, reparatörer, plåtslagare och betongarbetare, som ofta exponeras av vibrationer i sitt dagliga arbete. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Pris

695 kr

 

Leveransmetod

E-learning

 

Tidsåtgång

Ca. 30 minuter

Registrering

Registrering ger dig ett personligt inlogg till denna utbildning. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar och kan under dessa dagar starta kursen så många gånger du vill. Tänk på att varje registrering kräver en personlig mailadress. Du kan inte registrera flera personer med samma e-mail. 

 

Om du själv ska gå kursen kan du klicka på Registrera ovan. Om du vill registrera flera personer på en gång kan du klicka på Registrera flera ovan. Då får du ladda ner en fil att fylla i och skicka till utbildningar@wuerth.se så ordnar vi konton till er. Glöm inte att skriva vilken utbildning du vill boka.