Utbildning_Fackkunnigelfordon.jpg

Fackkunnig Elfordon

Hösten 2021 kom en ny branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon. Denna branschstandard har tagits fram av Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) och baseras på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen. 

I denna utbildning får du lära dig det du behöver veta för att utföra arbeten i högvoltssystemet. Utbildningen sker enligt Svensk Branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon samt från samarbeten med tillverkare och generalagenter inom området.

 

Mål med utbildningen

Efter kursen ska deltagarna kunna processen för i och urkoppling av elfordons högvoltssystem, genomföra mätningar på högspänningssystemet, konstruktion och funktion för högspännings-komponenterna och försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska beaktas vid arbeten på el- och hybridfordon. Deltagaren har då kompetensen Fackkunnig elfordon enligt branschstandard.

 

Innehåll

 - Kort om elfordon

 - Identifiering elfordon

 - Risker

 - Framdrivningssystem

 - Högvoltskomponenternas konstruktion och funktion

 - Säkerhetssystemens konstruktion och funktion

 - Arbetsmetoder högvoltsarbeten

 - Utrustning

 - Riskidentifiering – genomförande

 - Riskanalys inklusive dokumentation

 - Ur och inkoppling av högvoltssystem

 - Hantering av skadat el- och hybridfordon

 - Teoretiskt och praktiskt test

 

Förkunskaper: 

Instruerad tekniker elfordon (ITE) eller likvärdig kompetens.

Har du inte gått ITE? Via denna länk kommer du till vår e-learning och kan genomföra kursen redan idag!

 

Kurslängd:  

1 timme digitalt + 2 dagar praktisk och teoretisk utbildning

Som ett förberedande steg genomförs en timmes virtuell kurs i grundläggande el någon vecka innan utbildningen. 

 

Pris:

7 700 kr per person (inkl. förberedande utbildning i grundläggande el, utbildning fackkunnig elfordon, fika och lunch)

 

Nästa inplanerade tillfälle är den 18-19 november i Enköping. Fyll i formuläret om du vill boka dig.

Utbildningsförfrågan

Förfrågan är skickad!