Heta_arbeten.jpeg

Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta arbeten. Den som ska utföra brandfarliga heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd.

Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp
Alla som kommer i kontakt med Heta arbeten: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

 

Innehåll och arbetsform

  • Definition av heta arbeten
  • Organisation
  • Genomförande och tillstånd till Heta Arbeten®

 

Kursmål

För att förstå riskerna vid heta arbeten. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra arbeten, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

 

Prov
Kompetensen kvalitetsäkras och avslutas genom ett kunskapsprov.

 

Utbildningsbevis

Efter utbildningen utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten® enligt Svenska Brandskyddsföreningens anvisningar som är giltigt i fem år.

Utbildningsförfrågan