HLR.jpeg

HLR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att utifrån verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsplatsen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. Vår HLR utbildning anpassas efter er verksamhet.

Exempel på innehåll: 

• Hjärt & Lungräddning 

• Luftvägstopp

• Hjärtstartare (Defibrillator)  

• Första hjälpen vid elskada 

• Akuta sjukdomar (kännetecken och omhändertagande):

• Stroke

• Hjärt- och kärlsjukdomar

• Astma, allergiska reaktioner

• Diabetes

• Epilepsi

 

Målgrupp

Alla som ska kunna ge HLR och första hjälpen på arbetsplatsen

 

Innehåll och arbetsform

Kursen innehåller både teori och praktik och samtliga deltagare övar på en egen docka.

 

Kursmål

Att deltagaren ska kunna bedöma personens tillstånd, utföra hjärtkomprimeringar, syresätta blodet och använda hjärtstartare.

Utbildningsförfrågan