Kemiska produkter som innehåller diisocyanater.

Kemikaliehantering

Ett säkert arbete med kemiska produkter bygger framförallt på att veta vilka kemiska ämnen som finns och används på arbetsplatsen, känna till riskerna med dem och veta hur man skyddar sig.

Att hantera kemikalier ställer stora krav på ordning och reda, dokumentation och kontroll över vilka produkter som används. 

Den här kursen passar dig som är arbetsledare, kemikalieansvarig, kvalitets- och miljöchef, kemikalieinköpare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller om du på annat sätt har ansvar för hanteringen av kemiska produkter i ditt arbete.

 

Vi kommer gå igenom hur du på ett säkert sätt kan hantera och lagra kemikalier, vad som krävs när det gäller dokumentation och hur du läser säkerhetsdatablad. Du lär dig om kemikalieregister och enkla metoder för riskbedömning.

 

Efter kursen ska du känna till myndigheternas krav för farliga kemikalier och hur ni ska följa regelverket i praktiken.

 

Innehåll:

 - Lagar och regelverk

 - Dokumentation och rutiner

 - Inköp och produktval

 - Riskhantering

 - Olyckor och tillbud

 - Skyddsåtgärder

 - Förvaring och avfallshantering

 

Efter genomförd utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis skickat till din mailadress. Utbildningsbeviset finns även tillgängligt i Würth Akademiens utbildningsportal.

 

Fakturering sker efter registrering till det företag som angetts. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som är arbetsledare, kemikalieansvarig, kvalitets- och miljöchef, kemikalieinköpare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller på annat sätt har ansvar för hanteringen av kemiska produkter i sitt arbete.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Pris

495 kr

 

Leveransmetod

E-learning

 

Tidsåtgång

Ca. 60 minuter

Registrering

Registrering ger dig ett personligt inlogg till denna utbildning. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar och kan under dessa dagar starta kursen så många gånger du vill. Tänk på att varje registrering kräver en personlig mailadress. Du kan inte registrera flera personer med samma e-mail. 

 

Om du själv ska gå kursen kan du klicka på Registrera ovan. Om du vill registrera flera personer på en gång kan du klicka på Registrera flera ovan. Då får du ladda ner en fil att fylla i och skicka till utbildningar@wuerth.se så ordnar vi konton till er. Glöm inte att skriva vilken utbildning du vill boka.