AC_felsokning_2000x750.jpg

Kylutbildning - Felsökning AC

För dig har gått kylutbildning och har ett giltigt certifikat för Kat V, erbjuder vi denna 3 timmars utbildning för Felsökning AC.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska lära sig att utläsa problem med klockorna, få kunskap om hetgaszon, kondensationszon samt vätskezon och kunskap om hur mycket temperaturen ska falla från hetgas- och vätskezon. Efter genomförd utbildning kommer du ha en förståelse om vad högt högtryck beror på och kunskap om hur mycket temperaturen ska falla mellan vätskezonen, röret torkfiltret och expansionsventilen.

 

Kursinnehåll:

  • Hur läser man av klockorna (manometrarna).
  • Finns det andra mätmöjligheter.
  • Hur kontrolleras magnetkopplingen.
  • Varför rycker det till i motorn, när kompressorn startar.
  • Hur vet jag att kompressorn fungerar normalt.
  • Klockorna visar normalt tryck men jag får inte någon kyla.
  • Hur vet jag att trycket på båda kockorna är optimala.
  • Underhåll av verkstadens AC-utrustning.
  • Serviceprotokoll fordon och AC-utrustning.

 

 

Kursen vänder sig till dig

Som är certifierad inom Kat V.

Information

Denna utbildning genomförs tillsammans med en av våra samarbetspartners. Kontakta oss för frågor och anmälan via utbildningar@wuerth.se

Utbildningsförfrågan

Förfrågan är skickad!