Kylutbildning_forts.jpeg

Kylutbildning förnyelse av certifikat

Idag behöver verkstaden inte ackreditera sin verksamhet för att få utföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten på luftkonditioneringssystem med mindre än 3 kg. köldmedium.

Myndigheternas krav är istället att personer som utför ingrepp (arbeten) enligt ovan ska ha nödvändig kunskap vilket erhålls i utbildningen Kylutbildning-Utbildningsintyg. Vidare är det krav att det ska finnas en person i arbetsledande position som innehar certifikat i kategori V för att reparationsarbeten av person som innehar. Utbildningsintyg ska få utföras i verksamheten.

 

Målgrupp
Dig som innehar giltigt certifikat i klass 2:3A (numera kategori V) idag och vill förnya certifikatet. Förkunskapskrav: Tidigare certifiering i klass 2:3A (numera kategori V)

 

Innehåll och arbetsform
Denna utbildning vänder sig till dig som idag har certifikat inom kyl och luftkonditioneringssystem i motorfordon klass 2:3A (numera kategori V) och vars 5 åriga giltighetstid håller på att gå ut och behöver förnyas.
Du får övergripande teoretisk information om:

  • AC-utrustningens funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
  • Kunskap om lagar och förordningar
    - Fluorerade växthusgaser
    - Bestämmelserna i EU-förordningen samt direktiven
  • Avslutande skriftligt prov

 

Mål
Att person som idag är certifierad för AC-reparationer i klass 2:3A (numera kategori V) på företaget och ska förnya sitt certifikat för att fortsätta leda AC-reparationer i kategori V.

Information

Denna utbildning genomförs tillsammans med en av våra samarbetspartners. Kontakta oss för frågor och anmälan via utbildningar@wuerth.se