Banner_kylutbildning_2000x750.jpg

Kylutbildning

Idag behöver verkstaden inte ackreditera sin verksamhet för att få utföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten på luftkonditioneringssystem med mindre än 3 kg köldmedium. Myndigheternas krav är istället att personer som utför ingrepp (arbeten) enligt ovan ska ha nödvändig kunskap vilket erhålls i utbildningen Kylutbildning-Utbildningsintyg. Vidare är det krav att det ska finnas en person i arbetsledande position som innehar certifikat i kategori V för att reparationsarbeten av person som innehar utbildningsintyg ska få utföras i verksamheten.

Målgrupp
Arbetsledare på service eller skadeverkstäder som utför någon typ av ingrepp (arbete) i mobila kyl- och luftkonditioneringsanläggningar i kategori V (med mindre än 3 kg köldmedium). Förkunskapskrav: Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

 

Innehåll och arbetsform
Denna utbildning genomförs inför examination inom mobil kyla kategori V (mindre än 3 kg köldmedium) som vänder sig till dig som är arbetsledare på service- eller skadeverkstad och kommer att ta ansvar för service och reparationsarbeten på mobil kyla i motorfordon. Du får grundläggande kännedom om:

 • AC-utrustningsfunktion
 • Användning av AC i fordon
 • Hantering av köldmedier
 • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
 • Kunskap om lagar och förordningar
  - Fluorerade växthusgaser
  - Bestämmelserna i EU-förordningen samt direktiven
 • Examination i klass V
 • Skriftligt och praktiskt prov

 

Mål
Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helauto- matisk AC-utrustning samt känna till de regler som gäller enligt myndighetskraven.

 

Examination
Utbildningen avslutas med examination som innebär skriftligt och praktiskt prov vilket ligger till grund för att erhålla certifikatet från myndigheterna. Examinationen genomförs på uppdrag av INCERT.

 

Bokning och frågor
Skicka in en intresseanmälan till utbildningar@wuerth.se eller kontakta din Würth-representant.

 

Information

Denna utbildning genomförs tillsammans med en av våra samarbetspartners. Kontakta oss för frågor och anmälan via utbildningar@wuerth.se.