Liftutbildning.jpeg

Liftutbildning enligt llp 1

Liftar som hanteras fel innebär olycksrisker för föraren, personal på arbetsplatsen och allmänheten.

Med vår utbildning undviker du tillbud och olyckor och allt som följer därav i form av kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering, produktionsbortfall och maskinreparationer.

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som är handhavare av liftar samt arbetsledare och skyddsombud.

 

Innehåll och arbetsform
Utbildningen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och dess användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

- Lifttyper och användningsområden

- Liftens konstruktion 

- Lagar och arbetsmiljö

- Kontroll och Besiktning

- Arbetssätt och handhavande

- Säkerhet och ansvar 

- Utveckling

 

Mål
Ge goda kunskaper om liftar, användningsområden och konstruktion. Stor vikt läggs vid säkerhet för att minska skador på personer/materiel.

 

Prov
Kompetensen kvalitetssäkras och avslutas genom ett praktiskt och teoretiskt prov. Efter godkänt kunskapsprov utfärdas ett utbildningsbevis som utfärdas enligt Liftutbildningsrådets rekommendationer och har en giltighetstid på 5 år.

Utbildningsförfrågan