Sakerhetsansvarig_elfordon_2000x750.jpg

Säkerhetsansvarig Elfordon

Hösten 2021 kom en ny branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon. Denna branschstandard har tagits fram av Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) och baseras på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen. 

Enligt Svensk Branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon ska verkstäder som bedriver arbeten på elfordon ha en person som har ansvar för verksamheten som innefattar arbeten med elfordon (Säkerhetsansvarig elfordon). Kursen har utvecklats för att möta de kompetenskraven.

 

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som har ansvar för verkstäder där reparation och/eller servicearbeten utförs på elfordon.

 

Mål med utbildningen

Efter kursen ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper för att säkerställa en korrekt arbetsmiljö och tillse att ramverk och regler efterlevs så att arbeten på elfordon kan ske på ett säkert sätt. Då har deltagaren kompetensen Säkerhetsansvarig elfordon enligt Svensk Branschstandard.

 

Kursinnehåll:

 - Processer för hantering av elfordon

 - Lagstiftning, regler, förordningar och branschstandarder som omfattar den del av verksamheten som berör hanteringen av elfordon

 - Nödåtgärder (rutiner för nödåtgärder i händelse av tillbud, elskada eller elektrisk följdskada)

 - Risker med högvolt

 - Arbetsmetoder vid högvoltsarbeten

 - Verktyg, utrustning och skyddsanordningar som skall finnas tillgängligt på verksamhetsplatser där högvoltsarbete utfors

 - Krav/rekommendationer för arbetsplats där högvoltsarbetet utförs

 - Hantering av skadat elfordon/högvoltsbatteri

 

Kurslängd: 

2 dagar praktisk och teoretisk utbildning

 

Pris:

6 700 kr per person inkl. fika och lunch

 

Nästa inplanerade tillfälle är den 26-27 juni i Enköping. Fyll i formuläret om du vill boka dig.  

Utbildningsförfrågan