Sakra_lyft.jpeg

Travers/Säkra lyft

Det handlar om din och dina arbetskamraters säkerhet och hälsa.

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med lyftanordningar så finns det krav från EU på att alla skall ha genomgått en teoretisk utbildning. En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

 

Målgrupp
Kranförare, förare av liftar, lastkopplare - signalmän samt alla som kopplar och stroppar/slingar.

 

Innehåll och arbetsform
Omfattar alla typer av lyftanordningar/lyftredskap och alla typer av last. Genomgång av:
• Kranar
• Lyfredskap
• Uppskattning av lastvikt
• Lastkoppling
• Signalering
• Planering
• Risker
• Kontroll

 

Mål
Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning, planerar ett säkert lyft.

 

Prov
Kompetensen kvalitetsäkras och avslutas genom ett kunskapsprov. Efter godkänt kunskapsprov utfärdas kompetensbevis.

Utbildningsförfrågan