Stallningsutbildning.jpeg

Ställningsutbildning

Säkerhetsutbildning, Allmän utbildning, är en utbildning som är en nödvändighet (AFS 2004:4) för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter.

Det handlar om din och dina arbetskamraters säkerhet och hälsa! För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar, så finns det krav från Arbetsmiljöverket på att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar skall ha genomgått en teoretisk utbildning. Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på ställningsutbildning upp till 9 meter enligt föreskrifterna AFS 1990:12 ”Ställningar”.

 

Målgrupp
Alla som använder, monterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter. De som leder och övervakar arbetet skall ha minst samma utbildningsnivå.

 

Innehåll och arbetsform

 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering, eller ändring av ställningen.
 • Åtgärder fär att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra.
 • Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
 • Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
 • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

 

Mål
Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ställningsbygget, samt hur man på ett säkert sätt bygger, river eller ändrar en ställning.

 

Prov
Kompetensen kvalitetssäkras och avslutas genom ett kunskapsprov. Efter godkänt kunskapsprov utfärdas kompetensbevis genom Rådet för byggkompetens, RBK. Kompetensbeviset gäller obegränsad tid med reservation för lagändringar.

 

Utbildningsförfrågan

Förfrågan är skickad!