Truck-A-B_2000x750.jpg

Truck A B

AFS 2006:5 kräver att alla som använder truckar i arbetet skall inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.

Enligt arbetsmiljöverkets regler ska användaren av truckar vara väl förtrogen i arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av de truckar som används på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska föra dokumentation över användarens kunskaper. 

 

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper och färdigheter i truckanvändning. Efter genomförd utbildning får deltagaren ett fysiskt och digitalt utbildningsbevis som visar vilka trucktyper den utbildats på.

 

Eftersom att arbetsmiljöverket rekommenderar att utbildningen repeteras med jämna mellanrum har vi valt att ha en giltighetstid på 5år på våra utbildningsbevis.

 

Arbetsgivaren ska även skriva skriftliga körtillstånd som fastställer vilka truckar, vart och för vilka arbetsmoment arbetstagaren får köra. 

Utbildningsförfrågan

Förfrågan är skickad!