Skydda dig med rätt fallskydd

Användande av fallskyddssystem när man arbetar på höjd är viktigt och också reglerat i arbetsmiljölagen. Att dessutom ha kunskap om hur man använder utrustningen samt inspektera den regelbundet är avgörande. Därför erbjuder vi en helhetslösning inom fallskydd.

2023-02-23 08:30:01
Dela:

Arbete får inte utföras utan fallskydd vid arbete på höjder från 2 meter eller där fallrisk föreligger, t.ex. vid byggnads- och anläggningsarbeten eller vid snöskottning. Vi hjälper dig att hålla koll på de lagar och direktiv som reglerar arbete där personer är skyldiga att bära personlig fallskyddsutrustning.

 

Vi hjälper dig med:

• Fallskyddsdatabas med all nödvändig dokumentation

• Arbetsskyddsinventering hos kund

• Att vara behjälpliga med arbetsmiljöplan, riskanalys och räddningsplan.

 

Så tar du hand om din fallskyddsutrustning

Grundläggande skötsel är att torka av selen efter användning och se till att den är ren. Är utrustningen smutsig, tvätta med ljummet vatten och mild tvål och låt utrustningen torka av sig själv.

 

Kontinuerlig skötsel gör att utrustningen håller längre. Vid normal användning har en fallskyddsutrustning en medellivslängd på fem år. Efter tio år ska utrustningen kasseras av säkerhetsskäl.

 

Utbildning

Würths fallskyddsutbildningar är kända för sin höga kvalitet och sina professionella utbildare. Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom fallskydd och nu även Grundutbildning som e-learning. Läs mer om våra utbildningar.

 

Kom ihåg - stickprov tas regelbundet

Arbetsmiljöverket ansvarar för kontrollen av att lagar och förordningar efterlevs. De kan stoppa ett arbete om det finns brister i fallskyddet eller inget skydd alls. Stickprovskontroller utförs regelbundet. Inom EU finns tydliga direktiv om att arbetsplatser där lagar och förordningar inte efterlevs kan stängas.

 

Är din fallskyddsutrustning besiktad?

I våra butiker erbjuder vi besiktning av ditt fallskydd. Hitta din närmsta butik.