E-learning.jpeg

Utbildningar

Har ni den kompetens som krävs på din arbetsplats? Följer ni alla lagar avseende utbildningskrav för till exempel Allergiframkallande Kemiska Produkter och Fallskydd?

Vi på Würth erbjuder ett flertal olika utbildningar, digitalt och i klassrum, utifrån ert behov. Du kan genomföra en e-learning när det passar dig. Annars är du välkommen till våra moderna utbildningslokaler vid vårt huvudkontor i Örebro eller till någon av våra butiker runt om i landet. Vi kan självklart även komma till er och genomföra utbildning. Många av våra utbildningar går även att få på engelska. 

 

Nedan hittar du vårt kursutbud. Klicka på den kurs du är intresserad av för att få mer information och registrera dig. När du anmäler dig till en e-learning behöver du skapa ett konto och sen är du registrerad. I vår Utbildningsportal, Würth Akademien, kan du som arbetsgivare även följa upp på vilka inom din organisation som gått någon av våra utbildningar. Har du redan ett konto i Würth Akademien kan du logga in, registrera dig på utbildning, följa upp på vilka utbildningar du har gått och se dina certifikat här.

 

Vi är ackrediterade och godkända för att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

 

Therese Andersson

Therese Andersson

Learning and Development Specialist

0703741181 therese.andersson@wuerth.se

Allergiframkallande Kemiska Produkter

E-learning. Utbildning inom Allergiframkallande Kemiska Produkter enligt kraven i AFS 2011:19 och Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIIV, post 74.

Läs mer

Kompletteringsutbildning för Diisocyanater

E-learning. Kursen innehåller kompletterande information utifrån Reach förordningens utbildningskrav för Diisocyanater. För dig som nyligen gått AKP

Läs mer

Kemikaliehantering

E-learning för säker hantering och lagring av kemikalier, känna till myndigheternas krav och följa regelverket i praktiken. För dig som ansvarar för kemiska produkter i ditt arbete.

Läs mer

Fallskydd grundläggande

E-learning. Driver du en verksamhet som innefattar arbete på höga höjder är du som arbetsgivare skyldig att tillhandahålla utrustning och utbildning i fallskydd.

Läs mer

IPE - Informerad Person Elfordon

E-learning. Du som obevakat vistas i lokal där högvoltsarbete kan pågå behöver veta om de risker som elektricitet kan medföra.

Läs mer

ITE - Instruerad Tekniker Elfordon

E-learning. För dig som utför service, underhåll och reparationer på elfordon. Ger kunskap inom elektricitet, elfordon och dess risker.

Läs mer

Fackkunnig Elfordon

Utbildning där du får lära dig det du behöver veta för att utföra arbeten i högvoltssystemet på elfordon.

Läs mer

Fackkunnig Elfordon med högre kompetens

Efter kursen ska deltagaren ha mycket goda kunskaper i säkerhetsrelaterade åtgärder för arbete på högvoltssystem.

Läs mer

Säkerhetsansvarig Elfordon

Utbildning för dig som har ansvar för verkstäder där reparation och/eller servicearbeten utförs på elfordon.

Läs mer

Vibrationsutbildning

E-learning. Utbildningen ger deltagaren kunskap om de lagar och regler som gäller, kännedom om riskerna med vibrationsexponering och hur dessa risker kan minimeras.

Läs mer

Glasreparation

Öka din lönsamhet genom att själv utföra småreparationer inom er verksamhet. Denna utbildning innehåller både teori och praktik.

Läs mer

Vindrutebyte

Öka din lönsamhet genom att själv utföra småreparationer inom er verksamhet med vår teoretiska och praktiska utbildning.

Läs mer

Fallskydd lärarledd

Öka din förståelse och kunskap för användande och tillämpning av fallskyddsutrustning med utbildning anpassad efter er verksamhet.

Läs mer

HLR

Utbildning inom första hjälpen, HLR och hjärtstartare anpassat efter er verksamhet.

Läs mer

Heta arbeten

Den som ska utföra brandfarliga heta arbeten eller den som ska hålla brandvakt ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd.

Läs mer

Liftutbildning

Med en Liftutbildning undviker du tillbud och minimerar risken för olyckor och allt som följer därav.

Läs mer

Ställningsutbildning

Säkerhetsutbildning och allmän utbildning är en utbildning som är en nödvändighet för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter.

Läs mer

Travers/Säkra lyft

En lyftanordning eller ett lyftredskap får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har kunskaper för säker användning.

Läs mer

Kylutbildning

Personer som utför tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten på luftkonditioneringssystem ska ha nödvändig kunskap inom området.

Läs mer

Kylutbildning förnyelse av certifikat

Denna utbildning vänder sig till dig som idag har certifikat inom kyl och luftkonditioneringssystem och som behöver förnyas.

Läs mer

Kylutbildning - Felsökning AC

För dig har gått kylutbildning och har ett giltigt certifikat för Kat V, erbjuder vi denna 3 timmars utbildning för Felsökning AC.

Läs mer

Truck A B

AFS 2006:5 kräver att alla som använder truckar i arbetet skall inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.

Läs mer

Bas P/U

Den som ska arbeta med uppgifter för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P eller Bas-U, behöver ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för byggprojektet.

Läs mer

Kvarts- och Stendamm

Utbildning enligt AFS 2015:2, så du har den information som krävs för ett säkert arbete.

Läs mer

Frågor

Har du några frågor eller funderingar som rör våra utbildningar är du välkommen att höra av dig. Se kontaktuppgifter ovan. Vid anmälan och bokning av utbildningar gå till respektive utbildning och anmäl dig där.

 

Läs mer om avbokningsregler