Fackkunnig_elfordon2_2000x750.jpg

Fackkunnig Elfordon med högre kompetens

Hösten 2021 kom en ny branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon. Denna branschstandard har tagits fram av Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) och baseras på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen. 

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar med el- och hybridfordons högvoltssystem när högvoltssystemet är tillkopplat. Utbildningen sker enligt Svensk Branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon samt från samarbeten med tillverkare och generalagenter inom området.

 

Mål med utbildningen

Efter kursen ska deltagaren ha mycket goda kunskaper i säkerhetsrelaterade åtgärder för arbete på högvoltssystem. Arbetsmetoder för elarbeten med spänning. Byte av komponenter i högvoltsbatteriet enligt beskrivning av tillverkaren. Säkerhetsrelaterade åtgärder för elarbeten med spänning. Efter kursen har deltagaren kompetensen Fackkunnig elfordon med högre kompetens enligt Svenska Branschstandard.

 

Kursinnehåll:

 - Sammanfattande repetition, HV-teknik

 - Förbud mot arbete med spänning

 - Elektriska faror

 - Rättsmiljö

 - Arbetsmiljöåtgärder

 - HV-batterier, Säker hantering

 - Arbetsmetoder för elarbeten med spänning

 - Rätt användning av verktyg och skyddsutrustning (PPE)

 - Åtgärder i händelse av olyckor

 

Förkunskaper:

Utbildning Fackkunnig Elfordon enligt Branschstandard samt HLR utbildning.

Har du inte gått Fackkunnig Elfordon eller HLR? Klicka på länkarna för mer information om dessa utbildningar.

 

Kurslängd: 

3 dagar praktisk och teoretisk utbildning.

 

Pris:

10 700 kr per person inkl. fika och lunch

 

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen, men fyll i formuläret så planerar vi in ett datum.  

Utbildningsförfrågan