Vi hjälper er att upptäcka och förhindra risker i er arbetsmiljö...

...och hjälper er att hitta lösningar för att göra den säker. En säker och trygg arbetsmiljö skall vara en självklarhet för alla. Vi på Würth erbjuder produkter inom PPE men kan även komma ut till er arbetsplats och göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Utifrån det kan vi sedan hjälpa till med valet av skyddsutrustning och informera om hur skydden ska användas på rätt sätt.

2023-01-05 10:55:47
Dela:

Våra produktansvariga genomför tillsammans med er en skyddsrondering på er arbetsplats. Vi går igenom arbetsmiljön på era olika avdelningar för att utifrån detta rekommendera vilken skyddsutrustning som er verksamhet behöver och hur de på bästa sätt skall användas för högsta säkerhet.

Syftet är att

• Optimera era produkter inom personligt skydd

• Förhindra skador

• Följa lagar och regler

• Identifiera möjliga effektiviseringar

 

Så här går det till!
Skyddsronderingen omfattar ofta hela verksamheten, men vi kan självklart anpassa den till vissa avdelningar, arbetsmoment eller specifika områden som första hjälpen eller uppskyltning. Vi utgår från era behov.

 

Uppstart

• Uppstartsmöte
• Skyddsrondering
• Första sortimentsförslag
• Utprovning i arbetsmiljö
• Uppföljningsmöte
• Förslag på optimerat produktsortiment
• Information/utbildning i hur skyddsutrustningen skall användas för maximal säkerhet.

Fortsatt samarbete
• Löpande uppföljning
• Service och support
• Presentera relevanta nyheter för er verksamhet
• Ny skyddsrondering – beslutat intervall eller när nya förutsättningar gäller Läs mer och kontakta oss om du är intresserad av en skyddsrondering via länken nedan.

Läs mer skyddsrondering >