Förvaring

Kemiskåpet är centralt i all kemihantering. Här finns produkterna i säkert förvar, och inte nog med det – de är samlade på en och samma plats. Ordning och reda, det är också typiskt ORSY. Och typiskt för en verkstad som vill prestera lite bättre.

Förvara säkert i kemiskåp

Kemiskåpet är kärnan i förvaringen. Med ett sådant kan du vara säker på att kemiprodukterna förvaras säkert och på rätt sätt. Vårt låsbara kemiskåp har vändbara hyllplan med plats för hylletiketter. Varje plan har en uppsamlingskant som fångar upp eventuellt spill och förhindrar att det rinner ner på golvet. Skåpet kan förses med ventilation och är förberett för att fästa utsug i toppen. Det optimala är att ha två kemiskåp; ett för flytande och ett för aerosoler.

orsy_kemi_forvaring.jpeg