Toggle navigation Meny - Service och kunskap

Service och kunskap

Hela idén bakom ORSY Kemi bygger på att vi servar dig med de produkter som behövs i din verkstad. Många har fler kemiprodukter i sin verkstad än de behöver och produkterna kan ibland ha utgånget bäst-före-datum och i vissa fall kan de vara direkt olämpliga att använda för hälsa och miljö. Med vår kemiinventering hjälper vi dig att skapa ett optimalt sortiment. Vi går igenom ditt befintliga sortiment, tar bort produkter som inte behövs och föreslår effektiva produkter som täcker hela ditt behov. Med rätt kemisortiment i verkstaden kan du och dina medarbetare jobba tryggt och effektivt.

ORSY Lagerhållning

Med hjälp av ORSY Lagerhållning har du ett optimerat sortiment, med rätt förbrukningsmaterial vid rätt tillfälle. Vi hjälper dig att sköta hanteringen av alla förnödenheter i lagersystemet , med ORSY-konceptet kommer du varken att sakna material eller ha för mycket.